Aktsionäride üldkoosolek 13.06.2023
Annual General Meeting of shareholders


 

Estonian Seisuga 16. mai 2023 oli AS Tallink Grupp emiteerinud kokku 743 569 064. Kõik aktsiad on üht liiki ning iga aktsia annab aktsionäride üldkoosolekul ühe hääle.

English At 16 May 2023 AS Tallink Grupp had a total of 743 569 064 shares. All shares are of the same kind and each share carries one vote at the shareholder’s general meeting.


 

 

Notice calling the Annual General Meeting of Shareholders

Please select the appropriate language of the documents:
Estonian Üldkoosoleku kokkukutsumise teade PDF
English Notice calling Annual General Meeting PDF

Eelnõud ja otsused | Drafts & Resolutions

Please select the appropriate language of the documents:
Estonian Otsuste eelnõud PDF
English Drafts of Resolutions PDF
Estonian AS-i Tallink Grupp 13. juuni 2023.a. korralise üldkoosoleku otsused 
English AS Tallink Grupp Resolutions of the Annual General Meeting of 13 June 2023

Muud dokumendid | Other documents


 

  • Estonian Muudatusettepanekuga põhikiri: PDF
  • English Draft of Articles of Association: PDF

  • Estonian | English 
    Enn Pandi ametikäigu lühikirjeldus | Brief overview of the career of Enn Pant: PDF
  • Estonian | English 
    Andris Jegersi ametikäigu lühikirjeldus | Brief overview of the career of Andris Jegers: PDF

 

↑ Back to top of page

 
Please select the appropriate language of the documents:
Estonian

Volikiri korralisel üldkoosolekul aktsionäri õiguste kasutamiseks

 

DOC

Aktsionäride korralisel üldkoosolekul aktsionäri õiguste teostamiseks antud volikirja tagasivõtmise teade

DOC

English

Power of attorney for the exercise of the shareholder’s rights at the Annual General Meeting


 

DOC

Withdrawal of the authorization granted with a power of attorney issued for the exercise of the shareholder’s rights at the Annual General Meeting

DOC

English

Power of attorney for nominee registered FDR holders for the exercise of the shareholder’s rights at the Annual General Meeting
 

 

DOC

Withdrawal of the authorization granted with a power of attorney for nominee registered FDR holders for the exercise of the shareholder’s rights at the Annual General Meeting

DOC

Majandusaasta aruanded | Annual Reports 2022

AS Tallink Grupp

Annual Report 2022

AS Tallink Grupp Annual Report 2022

Please select the appropriate language of the documents:
Estonian AS Tallink Grupp auditeeritud 2022 majandusaasta aruanne PDF | ESEF
English Audited 2022 Annual Report AS Tallink Grupp
PDF | ESEF

Supervisory Board

Report 2022

Supervisory Board Report 2022

Please select the appropriate language of the documents:
Estonian Nõukogu aruanne 2022. aasta majandusaasta aruande kohta PDF
English Supervisory Board Report regarding the Annual Report of 2022 PDF

↑ Back to top of page

Protokoll ja presentatsioonid | Minutes & presentations

Minutes & Presentations
 
Aktsiaseltsi Tallink Grupp 13.06.2023 korralise Üldkoosoleku otsuste kohta koostatud protokoll (PDF)

ET
Estonian

AS Tallink Grupp Minutes of the Annual General Meeting of the Shareholders 13.06.2023 (PDF) EN

English

AS-i Tallink Grupp presentatsioon aktsionäride üldkoosolekul 13.06.2023.a. (PDF) ET

Estonian

AS Tallink Grupp Investor Presentations for the Annual General Meeting of 13.06.2023 (PDF) EN

English