Aktsionäride üldkoosolek 09.06.2022
Annual General Meeting of shareholders


 

Estonian Seisuga 13. mai 2022 oli AS Tallink Grupp emiteerinud kokku 743 569 064 aktsiat. Kõik aktsiad on üht liiki ning iga aktsia annab aktsionäride üldkoosolekul ühe hääle.

English At 13 May 2022 AS Tallink Grupp had a total of 743,569,064 shares. All shares are of the same kind and each share carries one vote at the shareholders’ general meeting.


 

 

Notice calling the Annual General Meeting of Shareholders

Please select the appropriate language of the documents:
Estonian Üldkoosoleku kokkukutsumise teade PDF
English Notice calling Annual General Meeting PDF

Eelnõud ja otsused | Drafts & Resolutions

Please select the appropriate language of the documents:
Estonian Otsuste eelnõud PDF
English Drafts of Resolutions PDF
Estonian AS-i Tallink Grupp 9. juuni 2022.a. korralise üldkoosoleku otsused
English AS Tallink Grupp Resolutions of the Annual General Meeting of 9 June 2022

Muud dokumendid | Other documents


 

 

↑ Back to top of page

 

Forms

Please select the appropriate language of the documents:
Estonian

Volikiri korralisel üldkoosolekul aktsionäri õiguste kasutamiseks

 

DOC

Aktsionäride korralisel üldkoosolekul aktsionäri õiguste teostamiseks antud volikirja tagasivõtmise teade

DOC

English

Power of attorney for the exercise of the shareholder’s rights at the Annual General Meeting


 

DOC

Withdrawal of the authorization granted with a power of attorney issued for the exercise of the shareholder’s rights at the Annual General Meeting

DOC

English

Power of attorney for nominee registered FDR holders for the exercise of the shareholder’s rights at the Annual General Meeting
 

 

DOC

Withdrawal of the authorization granted with a power of attorney for nominee registered FDR holders for the exercise of the shareholder’s rights at the Annual General Meeting

DOC

Majandusaasta aruanded | Annual Reports 2021

AS Tallink Grupp

Annual Report 2021

AS Tallink Grupp Annual Report 2021

Please select the appropriate language of the documents:
Estonian AS Tallink Grupp auditeeritud 2021 majandusaasta aruanne PDF
English Audited 2021 Annual Report AS Tallink Grupp
PDF

Supervisory Board

Report 2021

Supervisory Board Report 2021

Please select the appropriate language of the documents:
Estonian Nõukogu aruanne 2021. aasta majandusaasta aruande kohta PDF
English Supervisory Board Report regarding the Annual Report of 2021 PDF

↑ Back to top of page

Protokoll ja presentatsioonid | Minutes & presentations*

Minutes & Presentations *
 
Aktsiaseltsi Tallink Grupp 09.06.2022 korralise Üldkoosoleku otsuste kohta koostatud protokoll (PDF)

ET
Estonian

AS Tallink Grupp Minutes of the Annual General Meeting of the Shareholders 09.06.2022 (PDF) EN

English

AS-i Tallink Grupp presentatsioon aktsionäride üldkoosolekul 09.06.2022.a. (PDF) ET
Estonian
AS Tallink Grupp Investor Presentations for the Annual General Meeting of 09.06.2022 (PDF) EN
English